Mål: P 2884-12

MÖD 2012:54

Vägledande avgörande

Vid bedömning av om positivt förhandsbesked för bostadshus ska lämnas har det inte funnits rättsligt utrymme att frångå länsrätts och kammarrätts tidigare bedömningar i beslut om återförvisning.