Mål: B 4046-12

Avgörande

Utannonsering via Internet av ökenvaraner som omfattas av skydd enligt den s.k. CITES-förordningen har ansetts vara ett artskyddsbrott som ska straffas med böter. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. En ledamot var skiljaktig och ansåg att svensk domsrätt inte förelåg.