Mål: F 3414-12

Avgörande

Fråga om rättelse enligt 26 § förvaltningslagen av Lantmätriets beslut avseende ersättning i mål om fastighetsreglering.