Mål: P 8276-11

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av gäststuga. Fråga om den sökta byggnationen skulle placeras eller utformas på så sätt att betydande olägenhet uppstår för berörda grannar i den mening so0m avses i 3 kap 2 § ÄPBL.