Mål: P 1121-12

Avgörande

Kommunens beslut att anta detaljplanen fastställdes. Kommunen har gjort en godtagbar avvägning mellan fastighetsägarnas enskilda intressen av att få möjlighet att stycka av sina fastigheter och de allmänna intressen som kommunen vill tillgodose.