Mål: 2693-12

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad; nu fråga om det finns särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan för placeringen av tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter samt om tillbyggnadens planstridighet är att anse som mindre avvikelse.