Mål: M 2939-12

Avgörande

Av utredningen i målet framgick att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet avseende täktverksamhet. Länsstyrelsen har därmed haft laglig rätt att kräva in de aktuella uppgifterna för bedömning av frågan om bolaget bedriver tillståndspliktig täktverksamhet.