Mål: P 3765-12

Avgörande

Mål om bygglov återförvisat till byggnadsnämnd eftersom grannar inte fått tillfälle att yttra sig trots att bygglovet innefattade en s.k. mindre avvikelse från detaljplanen.