Mål: M 3413-12

Avgörande

Föreläggande att vidta bullerreducerande åtgärder från luftvärmepump. Utgångspunkten för bedömningen av behovet av åtgärder ska vara ljudnivån vid fasad och/eller uteplats i anslutning till bostadshus.