Mål: P 2386-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer det av Samhällsbyggnadsnämnden i Happaranda kommun beslutade föreläggandet om rivning. Nämnden har varit förhindrad att besluta om rivningsföreläggande eftersom nämnden inte senast i samband med beslutet fattat ett beslut om ansökan om bygglov.