Mål: M 5341-12

Avgörande

Domen innebär endast att ett skrivfel i mark- och miljödomstolens dom har rättats.