Mål: F 8989-11

Avgörande

Fråga om omfattningen av en utredning vid lantmäteriet vid inrättande av gemensamhetsförrättning för att tillgodose vissa fastigheters rätt till väg. Mark- och miljööverdomstolen fann - i motsatts till Mark- och miljödomstolen - att en sådan utredning borde omfatta samtliga vägdragningsalternativ och inte bara den befintliga vägen. Även fråga om vägdragning genom brukningscentrum. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader vid återförvisning till lantmäteriet.