Mål: F 1952-12

Avgörande

Fråga om båtnadsvillkoret var uppfyllt vid fastighetsreglering.