Mål: M 6657-11

MÖD 2012:33

Vägledande avgörande

En strandskyddsdispens som beviljats kan inte, även om underlaget i fråga om fastighetsgränsen varit felaktig, återkallas på grund av att enskilda intressen skadats.