Mål: P 15-12

MÖD 2012:25

Vägledande avgörande

Bygglov har inte medgivits för tillbyggnad av hem för vård eller boende (HVB-hem) då åtgärden skulle utföras inom område som enligt detaljplan endast får användas för bostadsändamål och det väsentliga ändamålet med tillbyggnaden var vård.