Mål: M 3218-12

Avgörande

Tidpunkt för fullgörande av föreläggande har senarelagts