Mål: P 8256-11

Avgörande

Fråga om bygglov för fasadändring