Mål: P 1220-12

Avgörande

Fråga om bygglov för ändrad användning av byggnad m.m. Tillräckligt underlag att pröva ett först i mark- och miljödomstolen framställt yrkande om bygglov för terrass med en justerad utformning har inte förelegat. Det av mark- och miljödomstolen beviljade bygglovet för en terrass med ny utformning har därför upphävts.