Mål: F 2298-12

Avgörande

Fråga om ersättning för rättegångskostnader när ett mål har återförvisats till Lantmäterimyndigheten på grund av brister i myndighetens handläggning.