Mål: M 4379-12

MÖD 2012:32

Vägledande avgörande

Fråga om överklagande av Statens Jordbruksverks beslut i enlighet med 68 § artskyddsförordningen (2007:845) om CITES-intyg enligt art. 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 ska prövas av mark- och miljödomstol eller av allmän förvaltningsdomstol.