Mål: P 3003-12

MÖD 2012:35

Vägledande avgörande

Byggnadsnämnd har ansetts behörig att anta en detaljplan.