Mål: M 202-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde förbud mot klippning av gräsmatta inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domen.