Mål: F 1400-12

Avgörande

Fastighetsreglering; nu fråga om förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § FBL är uppfyllt.