Mål: M 6799-11

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom förordnat om förlängd prövotid avseende villkor för utsläpp