Mål: M 8417-11

Avgörande

Fråga om tillstånd och skärpta villkor enligt miljöbalken för avloppsreningsanläggning.