Mål: M 3321-12

Avgörande

Ett bolag som äger en fastighet har förelagts att ta bort farligt avfall m.m. på fastigheten. MÖD har undanröjt ett föreläggandet då ett sådant i första hand ska riktas mot verksamhetsutövaren till den miljöfarliga verksamheten eller föroreningen och då det inte var klarlagt att bolaget var verksamhetsutövare.