Mål: P 3937-12

Avgörande

Mark- och miljödomstolens dom har ändrats endast på så sätt att förelagd åtgärd ska vara vidtagen senast inom sex månader från Mark- och miljööverdomstolens dom