Mål: P 10713-11

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked inom område som inte omfattas av detaljplan. Ansökan har avslagits med åberopande av att markens lämplighet för bebyggelse bör ske genom detaljplan.