Mål: P 2375-12

Avgörande

Fråga om tilläggsavgift vid uppförande av byggnad: Uttagande av tilläggsavgift förutsätter att byggnadsavgift kan tas ut. MÖD har funnit att avvikelsen från beviljat bygglov inte varit så stor eller allvarlig att byggnadsavgift har kunnat tas ut. Laglig grund för uttagande av tilläggsavgift saknades därför.