Mål: P 1287-12

Avgörande

Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av enbostadshus inom detaljplanelagt område. Ansökan om bygglov för nybyggnad har avslagits eftersom den sökta åtgärden inte kan betraktas som en mindre avvikelse.