Mål: M 10284-11

Avgörande

Mål om strandskyddsdispens. Särskilda skäl för dispens föreligger inte då aktuell plats för planerad byggnation inte kan anses vara ianspråktagen.