Mål: M 9438-11

MÖD 2012:34

Vägledande avgörande

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken har avslagits.