Mål: M 9538-11

Avgörande

Fråga om tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande av mobilbasstation inom Natura 2000-område.