Mål: M 3001-12

Avgörande

Ett bolag har efter förvärv av en garveriverksamhets fastighet och inkråm fortsatt driften av garveriverksamhet på samma plats. Den nya verksamhetsutövaren har ansetts ha efterbehandlingsansvar för föroreningar som uppstått under tidigare verksamhetsutövares drift.