Mål: M 676-12

MÖD 2012:56

Vägledande avgörande

Ett tillstånd till vattenverksamhet med vissa villkor att reglera vattenståndet ansågs inte innebära att verksamhetsutövaren efter att ha tillåtit läckage som medfört att ett delvis nytt naturstånd inträtt kan få ett nytt tillstånd att åtgärda detta i strid mot annan lagstiftning. Villkor föreskrevs om krav på minimitappning motsvarande den mängd vatten som rann genom dammen.