Mål: M 1260-12

MÖD 2012:24

Vägledande avgörande

Strandskyddsdispens, fråga om omfattning av tomtplatsbestämning i samband med prövning av strandskyddsdispens för komplementbyggnad.