Mål: F 2774-12

Avgörande

Fråga om skälig ersättning för kostnader i mål om omprövning av tomträttsavgäld