Mål: P 1606-12

Avgörande

Mål om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad. Målet återförvisas till byggnadsnämnden då nämnden inte berett s.k. rågranne tillfälle att yttra sig.