Mål: M 965-12

MÖD 2012:17

Vägledande avgörande

Fråga om klagorätt för anmälare. Ett av producenter bildat materialbolag för insamling av returpapper ansågs inte ha ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som kunde grunda talerätt i ett tillsynsärende rörande producentansvar för returpapper.