Mål: P 10122-11

Avgörande

Utdömande av vite. Förutsättningar för att döma ut vite i enlighet med ett föreläggande om bortforsling av en byggnad har inte förelegat eftersom det fortfarande fanns ett giltigt bygglov för byggnaden.