Mål: M 1088-12

Avgörande

Fråga om ansökans avgränsning avseende produktionsökning vid massa- och pappersfabrik. Den valda avgränsningen av ansökan ansågs inte omöjliggöra en relevant prövning och kunde därmed inte avvisas med stöd av bestämmelserna i 22 kap. 2 § miljöbalken.