Mål: F 8496-12

Avgörande

Fråga om nedsättning av debiterad förrättningskostnad, då totalt ungefärlig förrättningskostnad enligt protokoll har lämnats vid sammanträdet.