Mål: F 6799-13

Avgörande

Vid bestämmande av ersättning för ledningsrätt i marken har ledningsrättshavaren tillerkänts rätt att kvitta ersättningen mot värdet av den minskade belastning det inneburit för fastighetsägaren att bli av med luftledning och stolpar.