Mål: M 6577-13

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens kan meddelas för bostadshus i ett område som utpekats som s.k. LIS-område. Även fråga om kommunal nämnds rätt att överklaga nekad strandskyddsdispens.