Mål: P 4206-13

Avgörande

Ett föreläggande vid vite att vidta rättelse av olovligen uppförd tillbyggnad har bedömts uppfylla kraven på tydlighet och precision.