Mål: P 8828-13

Avgörande

Fråga om förlorad havsutsikt innebär att närboende är särskilt berörd på sådant sätt att det medför rätt att föra talan mot ett bygglov.