Mål: P 3174-13

Avgörande

Efter att bygglov beviljats för viss typ av vindkraftverk har en ansökan om ändring av bygglov ingivits för uppförande av en annan typ av vindkraftverk. MÖD har bedömt att ansökan varit att bedöma som en ny ansökan om bygglov.