Mål: M 4026-13

Avgörande

Föreläggande om ställande av säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken för en kommunal avfallsdeponi.