Mål: P 1666-13

Avgörande

Fråga om möjligheten att meddela positivt förhandsbesked med hänsyn till bl.a. möjliga avloppslösningar och risk för översvämning.