Mål: M 2647-13

Avgörande

Fråga om behov av villkor att ställa ekonomisk säkerhet för verksamhet avseende lagring av oljeprodukter m.m.